rusko3-1200x900.jpg

Europos Sąjungos parama

2017 March 31 Naujienos

UAB „Rusko“ 2016 m. balandžio 11 d. pasirašė projekto „UAB „Rusko“ procesų valdymo informacinės sistemos diegimas“, finansavimo ir administravimo sutartį.

Projektu „UAB „Rusko“ procesų valdymo informacinės sistemos diegimas“ siekiama įdiegti modernią elektroninę verslo procesų valdymo sistemą, kuri padidintų įmonės darbo našumą. Projekto tikslas – padidinti darbo našumą optimizuojant procesų vykdymą įmonėje UAB „Rusko“.
Įgyvendinus projektą ir įdiegus e. verslo sprendimą bus apjungiami ir optimizuojami 5 pagrindiniai įmonės veiklos procesai: pardavimai, personalo valdymas, išteklių valdymas, paslaugų tiekimo valdymas ir duomenų valdymas. Įdiegus sistemą ir optimizavus minėtas įmonės veiklas bus mažinamos darbų laiko sąnaudos bei didinamas darbo našumas įmonėje.

Projekto įgyvendinimui skirta iki 28 400,00 Eur, projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.